• سقف سپید چیست ؟

سقف های سپید بیشتر از یک رنگ آمیزی سفید هستند، این سقف ها بیش از ۸۵ درصد نور خورشید را بازتاب می کنند. (اطلاعات بیشتر … )

  • چرا باید از سقف سپید استفاده کنیم ؟

استفاده از سقف های سپید باعث جلوگیری از گرمایش زمین می شود. گرم شدن زمین باعث افزایش بیماری ها، افزایش خشکسالی، افزایش مصرف انرژی و … می شود. (اطلاعات بیشتر … )

  • مزایای سقف سپید چیست ؟

استفاده از سقف های سفید باعث خنک تر شدن ساختمان می شود، از گرمایش زمین جلوگیری می شود، در مصرف انرژی صرفه جویی می شود، هزینه های نگه داری بام کاهش می یابد و … (اطلاعات بیشتر … )

  • چطور می توانم از این کمپین حمایت کنم ؟

با عضویت در این کمپین محیط زیستی (تکمیل فرم زیر) شما حمایت خود را اعلام می کنید.

  • مزایای عضویت در این کمپین چیست ؟

تمام اعضای کمپین برای خرید پوشش های بام سپید از تخفیفات ویژه بهره مند خواهند شد.

کمپین سقف سفید

عضویت در کمپین سقف سپید