ذوزنقه ای

این ورقها در سه گروه تولید میشوند :

 

گروه اول : ورقهای طرح ذوزنقه ای پلی روف،  تک لایه و  تک رنگ

این ورقها از یک لایه U.P.V.C بدون هیچ گونه پیگمنت رنگی و به رنگ شیری تولید میشوند و  استفاده از آن در پروژه هائی که از صرفه اقتصادی مد نظر باشد توصیه میگردد .

 

گروه دوم :ورقهای طرح ذوزنقه ای پلی روف، تک لایه و رنگی

این ورقها از یک لایه U.P.V.C تشکیل شده است و به جهت ایجاد تنوع رنگ پیگمنت های رنگی همراه با افزودنی های Anti U.V   به  U.P.V.C اضافه می کنند. رنگ این ورق ها مات می باشد.

 

گروه سوم : ورقهای طرح ذوزنقه ای پلی روف ، دولایه با روکش P.M.M.A

این ورق ها از دو لایه تشکیل شده است . لایه اول U.P.V.C و لایه دوم روکش P.M.M.A می باشد. P.M.M.A(پلی متیل متااکریلات ) یکی از سخت ترین و محکمترین پلیمرها می باشد و با ایجاد لایه صیقلی و براق ، سطحی مقاوم در برابر عوامل جوی ایجاد می نماید . این پوشش مقاومت قابل توجهی در برابر اشعه U.V  دارد . استفاده از این رزین به عنوان لایه نهائی موجب افزایش خاصیت خود شستشوئی در ور قهای پلی روف میگردد.